מגילה כשר

למה מומלץ לכל אחד שיהיה לו מגילת אסתר בבית

בוודאי גם אתם שאלתם את עצמכם למה ישנם כאלו הבאים לבית הכנסת עם מגילה הכתובה על קלף ולא מספיקה המגילה שיש לחזן החפץ חיים בספר משנה ברורה הלכות מגילה סימן תרפט סעיף ו כתב – ועכשיו ראוי לכל אחד שיהיה לו מגילה כשרה ולקרוא בלחש מלה במלה דאי אפשר לשמוע מהשליח ציבור מחמת רעש ובלבול …

למה מומלץ לכל אחד שיהיה לו מגילת אסתר בבית לקריאה »